ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:17  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ประจำปี 2553 ผลงานเรื่อง หนังเทียมจากเปลือกกล้วย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:17  อ่าน 704 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชยโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำปี 2553 เรื่อง การเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางของสวนยางพาราบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:16  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำปี 2551-2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:15  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศษสตร์ประยุกต์ ประเภททีม ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2551 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:15  อ่าน 692 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2550 ผลงานเรื่อง Nature pot รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:14  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์เรื่อง เครื่องหั่นผลไม้ยุคประหยัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,10:22  อ่าน 880 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,10:22  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,10:21  อ่าน 698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,10:21  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..