ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1393096
Page Views 2389557
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ สุดแสวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 2539 - 31 ต.ค. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ชัยลิ้นฟ้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2549 - 11 ธ.ค. 2552
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธ.ค. 2552 - 3 ธ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี สุขสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน