ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเรียน ม.4 (อ่าน 123) 13 ม.ค. 66
ใบสมัครเรียน ม.1 (อ่าน 161) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 119) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 เน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา (อ่าน 137) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 146) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา (อ่าน 135) 13 ม.ค. 66
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง มีความประสงค์จะซื้อรถโดยสาร รถตู้ (ดีเซล) จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 122) 16 ธ.ค. 65
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศนี้ (อ่าน 200) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 877) 05 ก.ค. 65
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา (อ่าน 2412) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป บัญชีสำรอง เข้ารายงานตัว (อ่าน 3435) 13 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 3439) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนมุ่งเน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 3252) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3165) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา (อ่าน 3147) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 3203) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนวิทย์ คณิต (อ่าน 3809) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนมุ่งเน้นอาชีพ (อ่าน 3715) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3739) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 3923) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ภาษา (อ่าน 3750) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภทโควตา (อ่าน 3741) 03 มี.ค. 65
เปิดเรียน (อ่าน 3753) 10 ก.พ. 65
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3968) 10 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อโควตา ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3821) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อโควตา ม.4 ห้องเรียนมุ่งเน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 3743) 04 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร ม.4 (อ่าน 3955) 25 ม.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร ม.1 (อ่าน 4507) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3832) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3911) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4141) 25 ม.ค. 65
ประกาศ แนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3856) 20 ธ.ค. 64
ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3348) 31 ต.ค. 64
รายงานผลการประเมินภานนอก_ผลการประเมินsar (อ่าน 3890) 29 ต.ค. 64
ประกาศราชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 และ 2 (อ่าน 3998) 29 ต.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 4212) 28 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ม.ต้น เข็มที่ 1 และ ม.ปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 3978) 25 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการดำเนินกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 3993) 22 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ม.ปลาย (อ่าน 3980) 05 ต.ค. 64
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ ทำความเข้าใจกำหนดการ รับแจ้งความประสงค์ของผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน (อ่าน 3342) 16 ก.ย. 64
คำแนะนำสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการดำเนินการด้านเอกสารเพื่อใช้ในการรับเงินจำนวน 2000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 3390) 12 ส.ค. 64
ผอ.ถาวร ชี้แจงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community isolation (IC) ของตำบลนาตาขวัญ ขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 3331) 07 ส.ค. 64
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ ชี้แจงผู้ปกครอง สว.รย การนัดหมายการแจกหนังสือเพิ่มเติม (อ่าน 3344) 10 ก.ค. 64
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ ชี้แจงผู้ปกครอง สว.รย. กรณีจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ต่อเนื่อง (อ่าน 3345) 13 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 4092) 24 พ.ค. 64
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4305) 17 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher (English teacher) (อ่าน 4056) 04 พ.ค. 64
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (อ่าน 4093) 03 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (อ่าน 4412) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 4277) 07 เม.ย. 64