ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและการบัญชี (อ่าน 593) 05 ต.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานและการบัญชี (อ่าน 527) 26 ก.ย. 59
รายชื่อผู้บริจาคเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 747) 23 ก.ค. 59
กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 974) 16 พ.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2727) 10 พ.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 941) 04 เม.ย. 59
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 656) 04 เม.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 599) 04 เม.ย. 59
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 538) 03 เม.ย. 59
ประกาศยกเลิกสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 508) 03 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1116) 01 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1004) 01 เม.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 530) 18 มี.ค. 59
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 482) 18 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1457) 10 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2733) 10 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1695) 29 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 841) 29 ก.พ. 59
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 639) 29 ก.พ. 59
มาอีกแล้วกิจกรรมดีๆ ASEAN Plus Learning Camp at China ด่วนรับจำนวนจำกัด (อ่าน 542) 24 ก.พ. 59
ประกาศ ผลผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 505) 24 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 503) 18 ก.พ. 59
ตารางสอบ ม.ปลาย (อ่าน 561) 17 ก.พ. 59
ตารางสอบม.ต้น (อ่าน 638) 17 ก.พ. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 523) 17 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมงาน (อ่าน 436) 11 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 539) 08 ก.พ. 59
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจำปี 2559 จำนวน 21 หลักสูตร (อ่าน 1339) 26 ม.ค. 59
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 874) 22 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1041) 22 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 807) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 768) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ (อ่าน 744) 21 ม.ค. 59
ใบรับรองผลการเรียน (อ่าน 803) 15 ม.ค. 59
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1248) 14 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1604) 12 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระด (อ่าน 960) 08 ม.ค. 59
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “ โครงการเพชรบนดอย” ประจำปีก (อ่าน 504) 08 ม.ค. 59
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.ปลาย (อ่าน 462) 05 ม.ค. 59
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.ต้น (อ่าน 536) 05 ม.ค. 59