ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่ม (อ่าน 646) 29 ต.ค. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1051) 09 ก.ย. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1143) 16 ก.ค. 57
ASEAN LEARNING CAMP#3, 2014 (อ่าน 698) 24 มิ.ย. 57
ตารางเรียน เทอม 1/2557 (อ่าน 1720) 15 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 817) 09 พ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามห้องเรียนจริง (อ่าน 767) 09 พ.ค. 57
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 858) 28 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 761) 04 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 681) 04 เม.ย. 57
ประกาศซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 821) 19 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 739) 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 847) 09 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 765) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (อ่าน 850) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ (อ่าน 751) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 580) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1505) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (อันดับที่ 1 -10) (อ่าน 1042) 05 มี.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 (อ่าน 713) 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 (อ่าน 795) 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค เทอม 2/2556 (อ่าน 716) 18 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 (อ่าน 683) 10 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 (อ่าน 805) 10 ก.พ. 57
ค่าใช้จ่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1433) 31 ม.ค. 57
ประกาศผลผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเ (อ่าน 804) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี (อ่าน 715) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี (อ่าน 683) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเด (อ่าน 666) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทโครงการเพ (อ่าน 678) 20 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่เข้ารับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและหนึ่งแสนครูดี (อ่าน 630) 17 ม.ค. 57
เรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูล (อ่าน 736) 10 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียน โครงการเพชรบนดอย (อ่าน 782) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนเดิม) (อ่าน 637) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 784) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 949) 08 ม.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค เทอม 2 ปี 2556 (อ่าน 724) 23 ธ.ค. 56
ตารางแสดงเวลาสอนชดเชย (อ่าน 644) 23 ธ.ค. 56
กิจกรรม A Week of English and Christmas Day (อ่าน 661) 19 ธ.ค. 56
ตารางการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 690) 18 พ.ย. 56