ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 802) 28 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 713) 04 เม.ย. 57
บัญชีรายชื่อรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 633) 04 เม.ย. 57
ประกาศซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 764) 19 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 692) 09 มี.ค. 57
บัญชีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 799) 09 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 713) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (อ่าน 797) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ (อ่าน 696) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 533) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1454) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (อันดับที่ 1 -10) (อ่าน 988) 05 มี.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 (อ่าน 667) 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 (อ่าน 744) 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค เทอม 2/2556 (อ่าน 663) 18 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 (อ่าน 630) 10 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 (อ่าน 756) 10 ก.พ. 57
ค่าใช้จ่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1375) 31 ม.ค. 57
ประกาศผลผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเ (อ่าน 760) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี (อ่าน 668) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรี (อ่าน 637) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเด (อ่าน 615) 20 ม.ค. 57
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทโครงการเพ (อ่าน 636) 20 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่เข้ารับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและหนึ่งแสนครูดี (อ่าน 581) 17 ม.ค. 57
เรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูล (อ่าน 681) 10 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียน โครงการเพชรบนดอย (อ่าน 705) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จากโรงเรียนเดิม) (อ่าน 587) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 740) 08 ม.ค. 57
เกณฑ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 896) 08 ม.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค เทอม 2 ปี 2556 (อ่าน 674) 23 ธ.ค. 56
ตารางแสดงเวลาสอนชดเชย (อ่าน 598) 23 ธ.ค. 56
กิจกรรม A Week of English and Christmas Day (อ่าน 609) 19 ธ.ค. 56
ตารางการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 641) 18 พ.ย. 56
โครงการเพชรศรีนครินทร์ ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 691) 31 ต.ค. 56
กำหนดการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1 ณ ศูนย์ก (อ่าน 706) 31 ต.ค. 56
กำหนดการ ASEAN Learning Camp# 2 วันที่ 6-21ตุลาคม 2556 (อ่าน 697) 22 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 977) 04 ก.ย. 56
วันอาเซียนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง (อ่าน 1481) 03 ก.ย. 56
ASEAN Learning Camp #2 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2556 ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย (อ่าน 1084) 30 ส.ค. 56
โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร (อ่าน 821) 06 ส.ค. 56