ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับม.ปลาย (อ่าน 701) 16 ก.ย. 58
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับม.ต้น (อ่าน 748) 16 ก.ย. 58
ค่าย ASEAN Learning Camp#4 (อ่าน 647) 11 ส.ค. 58
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 903) 22 ก.ค. 58
มาแล้ว ค่าย ASEAN Learning Camp #4 (อ่าน 587) 16 ก.ค. 58
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 685) 09 ก.ค. 58
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) (อ่าน 649) 09 ก.ค. 58
เชิญร่วมบูชารูปหล่อและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อ่าน 571) 08 มิ.ย. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 728) 08 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 711) 08 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 677) 08 พ.ค. 58
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1794) 08 พ.ค. 58
เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมในวันมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2558 (อ่าน 837) 03 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1088) 03 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1060) 03 เม.ย. 58
ใบมอบตัวนักเรียน (อ่าน 1408) 01 เม.ย. 58
เอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมในวันมอบตัว (อ่าน 1229) 01 เม.ย. 58
ประกาศจัดซื้อหนังสือแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 584) 30 มี.ค. 58
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 606) 30 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 666) 23 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2076) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1054) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน คณิต - อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 970) 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทย์ - คณิต ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1107) 05 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1270) 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 716) 27 ก.พ. 58
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557 (อ่าน 756) 17 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 846) 05 ก.พ. 58
ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 713) 05 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โควตา (อ่าน 812) 22 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพชรฯ (อ่าน 676) 22 ม.ค. 58
-> มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา (อ่าน 2120) 15 ม.ค. 58
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1403) 08 ม.ค. 58
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1263) 08 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา (อ่าน 804) 06 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการเพชรบนดอย" ประจำปีการศึกษา (อ่าน 611) 06 ม.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2-2557 (อ่าน 753) 05 ม.ค. 58
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (อ่าน 693) 24 ธ.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมงาน คืนสู่เหย้า สว.รย. ครั้งที่ 3 (อ่าน 885) 10 พ.ย. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 1873) 31 ต.ค. 57