ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ระดับประเทศ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,14:00   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดงานศิลปกรรมภาพปะติด งานยุวเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ หมอยาดี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,13:58   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดงานศิลปกรรมภาพปะติด งานยุวเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงกมล นามพิมูลร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,13:57   อ่าน 286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : นายวรกร รัตนวิกร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,13:57   อ่าน 407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมแสดงผลงานประกวดวาดภาพนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ \"Seasons and Traditions From my Country\" เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดวาดภาพนานาชาติ ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายจักรินทร์ ปัญสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,12:05   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,12:04   อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศรางวัลการประกวดวาดภาพนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ \"Seasons and Traditions From my Country\" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศและประกาศนียบัตรการประกวดวาดภาพนานาชาติ ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,12:01   อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ International Students’ Visual Art Contest-cum-Exhibition of Hong Kong (2016) ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,12:01   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล Pentel Awards การประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ ๔๖ ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:59   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 เงินรางวัล 20,000 บาท โครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาชีววิทยาและประสิทธิภาพของตัวอ่อนแมลงปอบ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:58   อ่าน 253 ครั้ง