ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี งานวันวิชาการ ระยองวิทย์นิทัศน์ ปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัทมพร ธนาแก้วแฉล้ม
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:22   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี งานวันวิชาการ ระยองวิทย์นิทัศน์ ปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงไดอาน่า ไอรีน เดย์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:21   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกผลงานศิลปะแสดงในนิทรรศการเทศกาลศิลปะสีวิจิตรศิลป์นานาชาติ จากคณะกรรมการโปแลนด์แห่งยูเนสโก    นิทรรศการจัดขึ้นที่ห้องสมุดสาธารณะเทศบาลและเทศมณฑลในโกเลเนียอฟและในเมือง Goleniów และ Międzywodzie ประเทศโปแลนด์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรัตร์ พุดด้วง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2565,06:41   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทปืนสั้น บุคคลหญิง สถิติ 531-7H คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:49   อ่าน 134 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ประเภทปืนสั้น ทีมหญิง สถิติ 1,591-18H คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1"ปทุมธานีเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:46   อ่าน 134 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ประเภทปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง สถิติ 1,630-26H คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:44   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ประเภทปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลหญิง สถิติ 522-5H คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1"ปทุมธานีเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:42   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ประเภทปืนสั้นมาตรฐาน ทีมหญิง สถิติ 1,483-14H คะแนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:40   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)ประจำปีพ.ศ.2564(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิริภูศิรัญณ์ จันทร์มาก
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:06   อ่าน 182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)ประจำปีพ.ศ.2564(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
ชื่อนักเรียน : นางสาวชนิตา ทองเอม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:03   อ่าน 174 ครั้ง