ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาสังคม (อ่าน 121) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 113) 01 พ.ค. 66
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 158) 26 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 116) 24 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ เน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 392) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 462) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติวิทย์-คณิต (อ่าน 508) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนวิทย์ - ภาษา (อ่าน 725) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผลการทดสอบเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติทั่วไป (อ่าน 1335) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนเน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 300) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียน SMTE (อ่าน 251) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 283) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา (อ่าน 321) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 438) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.1 (อ่าน 300) 01 มี.ค. 66
ใบสมัครเรียน ม.4 (อ่าน 866) 13 ม.ค. 66
ใบสมัครเรียน ม.1 (อ่าน 1221) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 701) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 เน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา (อ่าน 801) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 1103) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา (อ่าน 695) 13 ม.ค. 66
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง มีความประสงค์จะซื้อรถโดยสาร รถตู้ (ดีเซล) จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 335) 16 ธ.ค. 65
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศนี้ (อ่าน 406) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 1050) 05 ก.ค. 65
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา (อ่าน 2470) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป บัญชีสำรอง เข้ารายงานตัว (อ่าน 3725) 13 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 3704) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนมุ่งเน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 3447) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3381) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา (อ่าน 3351) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 3439) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนวิทย์ คณิต (อ่าน 4007) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนมุ่งเน้นอาชีพ (อ่าน 3879) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3913) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 4087) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ภาษา (อ่าน 3903) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภทโควตา (อ่าน 3895) 03 มี.ค. 65
เปิดเรียน (อ่าน 3906) 10 ก.พ. 65
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4168) 10 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อโควตา ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3977) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อโควตา ม.4 ห้องเรียนมุ่งเน้นทักษะอาชีพ (อ่าน 3907) 04 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร ม.4 (อ่าน 4125) 25 ม.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร ม.1 (อ่าน 4674) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4000) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-ภาษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4063) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4354) 25 ม.ค. 65
ประกาศ แนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4001) 20 ธ.ค. 64
ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3398) 31 ต.ค. 64
รายงานผลการประเมินภานนอก_ผลการประเมินsar (อ่าน 4039) 29 ต.ค. 64
ประกาศราชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 และ 2 (อ่าน 4152) 29 ต.ค. 64