ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลวัฒนธรรศ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2565 สาขาเชิดชูอนุรักษ์ผู้สืบสานเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,09:00  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น English-Chinese Talent Show ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ HUSO RBRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชียร กุมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,08:09  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง สื่อสารสนเทศเพื่อป้องกันโควิด 19 และฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 40 คนจาก 150 คนทั่วประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชียร กุมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,18:45  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชียร กุมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,18:43  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2564 ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ชุดแรกของประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2565,12:01  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลอันดับ 3 การแข่งขันการประกวดงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนนานาชาติ  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
ชื่ออาจารย์ : นายปุริศ เลี่ยมเปี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,20:18  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2563 ควบคุมงานก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ งบประมาณกองทุนไฟฟ้าระยอง 3 บริเวณสนามฟุตบอล
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,09:34  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2562 เริ่มสืบสาน ต่อยอดงาน ที่ สว.รย.
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,09:30  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2562 นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน ไม้เท้านำทางคนตาบอดด้วย MicroBit
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,09:14  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ร่วมกับ ผอ.ฉกาจ พัฒนศรี ผอ.กนอ.มาบตาพุด และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระดมทุนจัดหา ไมโครคอนโทรลเลอร์ MicroBit มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,09:07  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..